here
C
כפר שוקת
כפר שוקת עתיד להיבנות צמוד למכללת התיירות הבינלאומית , סמוך לקרית המודיעין של צה״ל. קונסורציום רשויות מקומיות בראשות המועצה האזורית בני שמעון את מתחם הרביעים, המציע: קריית ממשלה, מרלו״גים וחניוני-ענק, מתחם תחנות שרות והצלה, מתחם המכללה הבינלאומית, כרמים, שדות אורגנים ויקב ייעודי, בית מלון עממי לצרכי השתלמות ועוד. על אם הדרך לים המלח, בואכה כביש 3.
למידע נוסף ויצירת קשר